Wanneer je naar het speelplein komt zal er gevraagd worden om een exemplaar van dit reglement te ondertekenen als gelezen en goedgekeurd.


Reglement

Openingsuren

De officiële openingsuren van het speelplein dienen gerespecteerd te worden. In de voormiddag starten we om 9u00, op de middag om 11u30 en in de namiddag om 13u30. Het speelplein duurt ofwel tot 11u30, 13u30 of 16u30.

Kostprijs

Toegang tot het speelplein kost €3 per kind voor de voormiddag en namiddag, €2 per kind op de middag, vanaf het derde kind aan halve prijs. In deze prijs is inkom, een drankje en verzekering inbegrepen. Op een volledige dag krijgt iedereen dus 3 drankjes. Water is altijd te verkrijgen.

Leeftijd

Jongens en meisjes van 3 tot en met 15 jaar zijn toegelaten. Kinderen met luiers worden niet toegelaten, iedereen moet naar het toilet kunnen gaan, al dan niet met hulp van de animatoren.

Inschrijven

Bij het inschrijven van uw kind(eren) moeten de gegevens van dit kind zo correct en volledig mogelijk ingevuld worden. Deze gegevens worden enkel ingekeken door de animatoren en worden enkel gebruikt in geval van nood. De gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Wat breng je verplicht mee?

Reservekledij (voor kinderen van alle leeftijden!), handdoek en zwemkledij, lunchpakket voor wie ’s middags op het speelplein blijft eten en eventueel een flesje water, een koekje of een stuk fruit en zonnecreme.

Multimedia

GSM’s en andere multimedia horen niet thuis op het speelplein, deze zullen dan ook in het leidingslokaal bewaard worden. Wanneer de kinderen naar huis gaan krijgen ze deze terug mee.

Verlies of schade

Het speelplein is op geen enkele manier aansprakelijk bij verlies of schade aan het materiaal van de kinderen (kleren, schoenen, eigen speelgoed, gsm’s …)

Niet toegelaten op het plein

Fietsen en motorfietsen, roken of vuur maken, alcohol, energiedrank en drugs en messen en andere gevaarlijke voorwerpen.

Warme maaltijd

Op vrijdag wordt er een warme maaltijd aangeboden. Dit wordt op voorhand aangekondigd en inschrijven is verplicht.

Opkuis

Alle kinderen helpen mee met de opkuis op het einde van een speelpleindag.

Schoenen

Alle kinderen houden hun schoenen een hele dag aan, met uitzondering van de zandbak en de trampolines.

Kledij

Zorg ervoor dat de kinderen naar het speelplein komen met kledij waarin geravot mag worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan kledij.

Water

Voor 10 uur wordt er niet met water gespeeld.

Problemen

Bij eventuele problemen contacteer je eerst de hoofdmoni. Bij eventuele geschillen is de beslissing van de hoofdmoni steeds bindend. Voor grote problemen mail je naar speelpleinsente@outlook.com

Toegang

Het speelplein behoudt zich het recht om kinderen te weigeren of de toegang tot het speelplein te ontzeggen.

Gedrag

Ook het speelplein heeft grenzen. Kinderen die blijvend onaangepast gedrag vertonen worden verwittigd. Bij herhaling worden de ouders betrokken en wordt een aanpak voorgesteld. In extreme gevallen kan het kind één of meerdere dagen geschorst worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de hoofdanimator en is zéér uitzonderlijk.

Ziek

Het speelplein is geen ideale omgeving voor zieke kinderen.

Pesten

Pesterijen zijn niet toegelaten.

Materiaal

Er wordt met respect omgegaan met al het materiaal dat eigendom is van het speelplein en van de gemeente Sint-Laureins.

Foto's

Tijdens de speelpleinwerking worden foto’s genomen. Deze zullen op onze facebookpagina of website geplaatst worden en kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals flyers of ander promotiemateriaal.